top of page
Screenshot 2022-08-28 at 6.48 1.png

光影森林音樂節

上海大悅城

2018 / 9-10

04_2_orig.png

創意門票設計

    渲染

    展開視圖

    前視圖

    反向地圖

05_8_orig.png
06_7_orig.png
07_7_orig.png

概述

活動歷時1個月,為商城帶來40000名尊貴客戶,共計15次媒體報導,活動期間周邊產品總銷售額超過80萬元。

09_9_orig.png
10_9_orig.png
11_6_orig.png
12_10_orig.png
13_2_orig.png
14_2_orig.png
15_1_orig.png
16_orig.png
dsc09231_1_orig.png
bottom of page